ข่าวการสรรหาบุคคล
2 มีนาคม 2561
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด หมายเลขโทรศัพท์ 055-377730 ต่อ 100

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญิก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด หมายเลขโทรศัพท์ 055-377730 ต่อ 100