ข่าวการสรรหาบุคคล
30 เมษายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบปฏิบัติ) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบปฏิบัติ) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบฯ