แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
19 มกราคม 2564
ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบลไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน