รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
งบแสดงสถานะการคลัง

9 สิงหาคม 2553

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเยาวชน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำ เยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2553

5 สิงหาคม 2553

ขอเชิญหัวหน้าส่วนทุกส่วน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างพิเศษขององค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกทุกท่าน เข้าร่วมจัดนิทรรศการและร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด กศน.ตำบลอรัญญิก

30 กรกฏาคม 2553

ขอเชิญร่วมโครงการประกวดการประดับธงชาติ

23 กรกฏาคม 2553

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 60 ประจำปี 2553 ของวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก

20 กรกฏาคม 2553

ขอเชิญเชิญเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รักษ์ป่า รักษ์ต้นไม้ ประจำปี 2553

16 กรกฏาคม 2553

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาและพัฒนาศาสนสถานตำบลอรัญญิกประจำปี 2553

8 กรกฏาคม 2553

ขอเชิญเข้าร่วมปฏิญาณตนตามโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2553 ภายใต้แนวคิด "เข้าพรรษานี้ชวนครอบครัวเลิกเหล้า"

8 กรกฏาคม 2553

ประชาสัมพันธ์ การอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา

16 กันยายน 2552

รายงานการปฎิบัติงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จ เดือนสิงหาคม 2552