รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
งบแสดงสถานะการคลัง

20 ตุลาคม 2557

สรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือนกันยายน 2557

24 กันยายน 2557

ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557(เพิ่มเติม)

19 กันยายน 2557

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2557

5 กันยายน 2557

สรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือน สิงหาคม 2557

13 สิงหาคม 2557

สรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมืองอรัญญิก ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง ธันวาคม 2556

13 สิงหาคม 2557

สรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือน มกราคม 2557

13 สิงหาคม 2557

สรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557

13 สิงหาคม 2557

สรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือน มีนาคม 2557

13 สิงหาคม 2557

สรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือน เมษายน 2557

13 สิงหาคม 2557

สรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือน พฤษภาคม 2557

13 สิงหาคม 2557

สรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือน มิถุนายน 2557

13 สิงหาคม 2557

สรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำเดือน กรกฎาคม 2557

2 มิถุนายน 2557

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557(เพิ่มเติม ครั้งที่ 5)

13 มกราคม 2557

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖

19 ธันวาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓)

2 ธันวาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

12 พฤศจิกายน 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒)

25 ตุลาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม)

22 ตุลาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจ้ดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม

22 ตุลาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

2 พฤษภาคม 2556

กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖

5 เมษายน 2556

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๖

28 มีนาคม 2556

ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญิก เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลเมืองอรัญญิก ประจำปี ๒๕๕๖

20 มกราคม 2555

รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก ประจำปี ๒๕๕๔

4 ตุลาคม 2554

กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๔

1 เมษายน 2554

ส่วนสวัสดิการสังคม กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มีนาคม 2554

2 มีนาคม 2554

ส่วนสวัสดิการสังคม กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มีนาคม 2554

3 กุมภาพันธ์์ 2554

ส่วนสวัสดิการสังคม กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554

3 กุมภาพันธ์์ 2554

สำนักงานปลัด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมแผนพัฒนสามปี ๒๕๕๔-๒๕๕๗ ตามกำหนดการฯดั้งนี้

4 มกราคม 2554

ส่วนสวัสดิการสังคม กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มกราคม 2554

13 ธันวาคม 2553

ขอเชิญนักกีฬาเปตองและผู้สนใจในหน่วยงานท่านเข้าร่วม "การแข่งขันกีฬาเปตองครบรอบ 20 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร

4 พฤศจิกายน 2553

ขอเชิญเข่าร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

14 ตุลาคม 2553

ประชาสัมพันธ์ โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน

14 ตุลาคม 2553

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันเจ็ตสกีนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (King's Cup)

14 ตุลาคม 2553

การจัดงานมหกรรมสินค้า ศิลปวัฒนธรรม วิชาการ อาหารและการท่องเที่ยวแห่งสี่แยกอินโดจีน(Indochina Fair 2010)

14 ตุลาคม 2553

ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2553

4 ตุลาคม 2553

กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม2553

16 กันยายน 2553

ส่วนสาธารณสุข แจ้งกำหนดการขอรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก

1 กันยายน 2553

ส่วนสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์การใช้หน้ากากอนามัย เป็นสื่อบอกความห่วงใย กันและกัน

30 สิงหาคม 2553

กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกันยายน 2553

26 สิงหาคม 2553

ส่วนสวัสดิการสังคม ขอเชิญหัวหน้าส่วนทุกส่วน พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัด อบต.อรัญญิก เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมศึกษาดูงานฯ

12 สิงหาคม 2553

สรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินของระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก

9 สิงหาคม 2553

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเยาวชน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำ เยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2553

5 สิงหาคม 2553

ขอเชิญหัวหน้าส่วนทุกส่วน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างพิเศษขององค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกทุกท่าน เข้าร่วมจัดนิทรรศการและร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด กศน.ตำบลอรัญญิก

30 กรกฏาคม 2553

ขอเชิญร่วมโครงการประกวดการประดับธงชาติ

23 กรกฏาคม 2553

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 60 ประจำปี 2553 ของวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก

20 กรกฏาคม 2553

ขอเชิญเชิญเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รักษ์ป่า รักษ์ต้นไม้ ประจำปี 2553

16 กรกฏาคม 2553

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาและพัฒนาศาสนสถานตำบลอรัญญิกประจำปี 2553

8 กรกฏาคม 2553

ขอเชิญเข้าร่วมปฏิญาณตนตามโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2553 ภายใต้แนวคิด "เข้าพรรษานี้ชวนครอบครัวเลิกเหล้า"

8 กรกฏาคม 2553

ประชาสัมพันธ์ การอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา