รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
งบแสดงสถานะการคลัง

3 กุมภาพันธ์์ 2554

ส่วนสวัสดิการสังคม กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554

3 กุมภาพันธ์์ 2554

สำนักงานปลัด ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมแผนพัฒนสามปี ๒๕๕๔-๒๕๕๗ ตามกำหนดการฯดั้งนี้

4 มกราคม 2554

ส่วนสวัสดิการสังคม กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มกราคม 2554

13 ธันวาคม 2553

ขอเชิญนักกีฬาเปตองและผู้สนใจในหน่วยงานท่านเข้าร่วม "การแข่งขันกีฬาเปตองครบรอบ 20 ปี มหาวิทยาลัยนเรศวร

4 พฤศจิกายน 2553

ขอเชิญเข่าร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

14 ตุลาคม 2553

ประชาสัมพันธ์ โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน

14 ตุลาคม 2553

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันเจ็ตสกีนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (King's Cup)

14 ตุลาคม 2553

การจัดงานมหกรรมสินค้า ศิลปวัฒนธรรม วิชาการ อาหารและการท่องเที่ยวแห่งสี่แยกอินโดจีน(Indochina Fair 2010)

14 ตุลาคม 2553

ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2553

4 ตุลาคม 2553

กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม2553

16 กันยายน 2553

ส่วนสาธารณสุข แจ้งกำหนดการขอรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก

1 กันยายน 2553

ส่วนสาธารณสุข ประชาสัมพันธ์การใช้หน้ากากอนามัย เป็นสื่อบอกความห่วงใย กันและกัน

30 สิงหาคม 2553

กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกันยายน 2553

26 สิงหาคม 2553

ส่วนสวัสดิการสังคม ขอเชิญหัวหน้าส่วนทุกส่วน พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างในสังกัด อบต.อรัญญิก เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมศึกษาดูงานฯ

12 สิงหาคม 2553

สรุปผลการดำเนินงานด้านการเงินของระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิก

9 สิงหาคม 2553

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเยาวชน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำ เยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2553

5 สิงหาคม 2553

ขอเชิญหัวหน้าส่วนทุกส่วน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างพิเศษขององค์การบริหารส่วนตำบลอรัญญิกทุกท่าน เข้าร่วมจัดนิทรรศการและร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด กศน.ตำบลอรัญญิก

30 กรกฏาคม 2553

ขอเชิญร่วมโครงการประกวดการประดับธงชาติ

23 กรกฏาคม 2553

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 60 ประจำปี 2553 ของวิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก

20 กรกฏาคม 2553

ขอเชิญเชิญเข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รักษ์ป่า รักษ์ต้นไม้ ประจำปี 2553

16 กรกฏาคม 2553

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาและพัฒนาศาสนสถานตำบลอรัญญิกประจำปี 2553

8 กรกฏาคม 2553

ขอเชิญเข้าร่วมปฏิญาณตนตามโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2553 ภายใต้แนวคิด "เข้าพรรษานี้ชวนครอบครัวเลิกเหล้า"

8 กรกฏาคม 2553

ประชาสัมพันธ์ การอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา

16 กันยายน 2552

รายงานการปฎิบัติงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จ เดือนสิงหาคม 2552